วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อย ! เตือนขาย เครื่องสำอาง ?

"อย.ขอเตือน ว่าการ ขายเครื่องสำอาง ที่ไม่มี ฉลากภาษาไทย ...

เรียน ท่านผู้ระกอบการ

อย.ตรวจพบ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่จำหน่ายในท้องตลาดจำนวนมาก ไม่มี ฉลากภาษาไทย หรือมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหมายกำหนด ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฏหมาย และเพื่อประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค อย.ขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องสำอางค์ ทุกชนิด ทุกประเภท จะต้องมีฉลากภาษาไทย โดยต้องระบุข้อความ ดังนี้


1. ชื่อเครื่องสำอาง และชื่อทางการค้า

2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

3. ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม

4. วิธีใช้

5. คำเตือน(ถ้ามี)

6. ชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

7. ปริมาณสุทธิ

8. เดือน ปีที่ผลิต

9. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

10. เดือนปีที่ผลิต

11. เดือนปีที่หมดอายุ(กรณีเครื่องสำอางที่มีอายุใช้น้อยกว่า 30 เดือน)

กรณีภาชนะบรรจุ เครื่องสำอาง มีขนาดเล็ก มีพื้นที่แสดง ฉลากน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร กฎหมายอนุญาต ให้แสดงข้อความเฉพาะ ชื่อเครื่อสำอาง และชื่อทางการค้า เลขที่ครั้งที่ผลิตไว้บนฉลาก ส่วนข้อความอื่นให้แสดงไว้ในใบแทรก หรือเอกสาร หรือคู่มือที่ใช้ประกอบเครื่องสำอางนั้น

อย.ขอเตือนว่าการ ขายเครื่องสำอาง ที่ไม่มี ฉลากภาษาไทย หรือมี ฉลากภาษาไทย ไม่ถูกต้อง ต้องระวังโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นการกระทำโดยประมาท ผู้กระทำต้องระวังโทษปรับไม่เกิด 10,000
ที่มาที่ไป :  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริม

 คลิกๆ คำถามจากทางบ้าน :   ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้รับการรับรองจาก อย.หรือไม่ ?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ติดตามไอเดียธุรกิจความงามผ่าน  Facebook
https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog

สอบถาม เปิดคลินิกความงาม คลิ๊กๆ  LINE@

ประวัติและผลงานที่ผ่านมา คลิ๊กๆ  2547-2559
โทร : 089-944-1346 ( 9:00-21:00 ทุกวัน )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DERMINET blog