วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

หมอสิว ออนไลน์


ตรวจสภาพผิว ออนไลน์ ?


คงสงสัยใช่ไหมค่ะว่า ภาพถ่าย สามารถบอกการ วินิจฉัยโรค (ตรวจสภาพผิว ออนไลน์) ได้อย่างไร ? โดยทั่วไปแล้ว หลักการตรวจ วินิจฉัยโรค ผิวหนัง หรือ ตรวจสภาพผิว ผ่านระบบต่างๆ เช่น website, webcam, mms ฯลฯ ก็เหมือนกับการตรวจ วินิจฉัย โรค โดยทั่วไป ประกอบด้วย

1. การซักถามประวัติ

2. การตรวจร่างกาย หรือ การตรวจดูรอยโรคด้วยสายตา

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ

โรคผิวหนัง บางโรค อาจมีผื่นที่มีลักษณะเฉพาะ หรือ มีตำแหน่งเฉพาะซึ่งช่วยให้ แพทย์ผิวหนัง สามารถ วินิจฉัยโรค ได้โดยง่าย
การตรวจดูรอยโรค ด้วยสายตา เป็นขั้นตอนหนึ่งในการ วินิจฉัยโรค เมื่อเราไปพบ แพทย์ ที่ คลินิก หรือ โรงพยาบาล แพทย์ จะใช้ โคมไฟ แว่นขยาย ตรวจดูรอยโรค เพื่อขยายให้เห็น รอยโรคชัดเจน ดังนั้นภาพถ่าย ที่ คมชัดของรอยโรค ที่ปรากฏบน ผิว และข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรค จะสามารถบอกการวินิจฉัยโรค ในเบื้องต้นได้ค่ะ
สำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวพรรณ หรือ โรค ผิวหนัง หากยังไม่สามารถเข้าตรวจ รักษา กับ แพทย์ ที่ คลินิก หรือ โรงพยาบาล ได้สามารถบอกเล่าอาการ และส่ง ภาพถ่าย บริเวณที่มี ปัญหาผิว เข้ามาปรึกษาเราได้ นะค่ะปรึกษาสอบถาม ปัญหาผิว กับ "คุณหมออรไลน์"

 ปรึกษาสอบถามปัญหาผิว คลิ๊กๆ