วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

10 ปี บ้านหมอ : หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

บ้านหมอ อายุครบ 10 ปี 
หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ครั้งหนึ่ง คุณหมอญาณปภา พรหมผลิน ได้ประจำคลินิกชื่อดังย่านฝั่งธน วงษฎาคลินิก ที่ต้องเวียนตรวจแต่ละสาขาต่างๆ กว่า 10 แห่ง 

และยังมีเพื่อนบ้านให้ความไว้วางใจมาขอคำแนะนำปรึกษาปัญหาผิว สิว ฝ้า กระ จึงเปิดเป็นห้องพยาบาลเล็กๆ ให้การดูแลคนในหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อ บ้านหมอ เมื่อปี 2547
พนักงานรุ่นแรกๆ ที่มาช่วยคุณหมอออกตรวจชาวบ้านที่มีปัญหา โรคผิวหนัง ที่วัดม่วง